అరబిక్ అమ్మాయి పేర్లు అర్థాలు ప్రముఖ ముస్లిం శిశువు అమ్మాయి పేర్లు

మేము ఒక పెద్ద సంఖ్య ఆధునిక అరబిక్ బాలికల పేర్లు మీరు తో అర్థాలు. పేరు యొక్క ఒక ముస్లిం మతం ఉంది, అలాంటి ప్రకృతి ద్వారా దానిని కేవలం ప్రస్తావన, వినేవారు అని అర్థం వ్యక్తి. కాబట్టి ప్రసంగించారు, ఒక ముస్లిం మతం ఇది ఈ కారణం కోసం అని మా పెద్దలు వేశాడు. గొప్ప దృష్టి ఉంచడం మంచి మరియు ఆహ్లాదకరమైన శిశువు పేర్లు మా డేటాబేస్ ఉంది కట్టుబడి వివిధ ఉపయోగించి నమ్మకమైన మూలాల, కానీ మేము పడుతుంది లేదు కోసం ఏ బాధ్యత యొక్క ప్రామాణికతను ఈ పేర్లు