అరబిక్ (ఆన్లైన్ మరియు ఉచితం) మార్చబడుతుంది

పాస్వర్డ్ రీసెట్ లేదా ఏ ఇతర ఫార్మాట్ మీరు అవసరం వంటి ఒక ఫలితం (మరింత టెక్స్ట్ ఫార్మాట్లలో మద్దతు) క్లిక్»మార్చు», గుర్తింపు టెక్స్ట్ భాష అరబిక్ కేవలం తర్వాత మార్చేందుకు స్కాన్ చేయబడిన పత్రాలు మరియు చిత్రాలు భాష అరబిక్ మరియు అవుట్పుట్ ఫార్మాట్స్, సవరించగలిగేలా