ఇన్స్టిట్యూట్ అరబ్ వరల్డ్ (అన్స్టాపబుల్)

ఇన్స్టిట్యూట్ అరబ్ వరల్డ్: సాంస్కృతిక కేంద్రం, ఒక భాగస్వామ్యాన్ని ఫ్రాన్స్, అరబ్ దేశాలు ప్రతి సాయంత్రం తొమ్మిది వద్ద, ఫ్రెంచ్-భాష అనిమే లో అక్షరాలు, కాంతి, తెరలు యొక్క ప్రవేశద్వారం యొక్క వరకు, డిసెంబర్ సందర్భంగా విందు అరబిక్ భాష. కార్యక్రమం పండుగ అరబిక్ భాష: నుండి తీసుకున్న యొక్క నిజమైన కథ, యువ,»గాయకుడు యొక్క గాజా,»ఎలా కథ చెబుతుంది ఒక యువ వ్యక్తి గాజా నుండి పడుతుంది. ఆమె విధి చేతిలో సాధించడానికి తన గొప్ప కల: గానం సెక్స్, అధికారం, కాలనీల ఏర్పాటు: ఒక ప్రపంచ స్థాయిలో, మూడు పదాలు కలుస్తాయి మరియు పరస్పర అంతటా ఆరు శతాబ్దాల యొక్క పద్ధతులు మరియు ప్రాతినిధ్యాలు. ఒక నాలుగు డిసెంబర్ లో చేరడానికి, వేడుకలు అరబిక్ భాష యొక్క వద్ద. వచ్చి నివసిస్తున్నారు ఒక క్షణం భాగస్వామ్యం మరియు ఆవిష్కరణ ద్వారా, కార్ఖానాలు, వెబ్ డాక్యుమెంటరీ మీరు చెప్పారు అరబిక్,…