ఎరుపు జెండాలు లో ఒక ఆన్లైన్ మనిషి యొక్క సందేశాలను నాన్సీ నికోలస్

తన స్క్రిప్ట్ ప్రతికూల మరియు ఫిర్యాదు? అది ఒక సంకేతం. అతను విసిగిపోయిన, అతను కోపంతో సమస్యలు తో తన మాజీ, లేదా అతను సాదా. అతను చాలా హార్డ్ ప్రయత్నించండి మీరు ఆకట్టుకోవడానికి. అతను ఒక వెనుకగల ఉద్దేశ్యం అతను ఒక ఆటగాడు, లేదా సీరియల్. అతను ప్రగల్భాలు మరియు గొప్పగా చెప్పండి? అభద్రత లేదా ఒక ఎరుపు జెండా. గాని మార్గం, మీరు పాస్. అతను అస్పష్టమైన తన గురించి ఎవరు అతను మరియు అతని గత? అతను ఏదో దాచడం, మరియు బహుశా ఒక భార్య లేదా ప్రేయసి, ఆర్థిక సమస్యలు లేదా ఒక ఇతర వ్యక్తిగత సమ బాటమ్ లైన్ ఉంటే, ఒక వ్యక్తి యొక్క సందేశం పింగ్లను మీ గట్, ఇది మీ ఊహ ప్రయత్నిస్తున్న మీరు హెచ్చరిస్తుంది, ఈ వ్యక్తి, కొత్తగా విడాకులు మరియు వితంతు నాణ్యత పురుషులు డేటింగ్ సైట్లు ఎవరు…