ఎలా ఒక అమ్మాయి తో పరిహసముచేయు ఆన్లైన్: ఒక ఏడు-దశ

అన్ని పద్ధతులు ఎనేబుల్ చేయవచ్చు సందేశాలను కాలేదు తప్పుగా ఉంటుంది, మీ జోక్ కాకపోవచ్చు ఫన్నీ, మరియు అనుభవం కాలేదు. ముగింపు లో ఒక నిజమైన విపత్తు అయితే, మీరు ఒక అవకాశం కలిగి ఎలా ఒక అమ్మాయి తో పరిహసముచేయు ఆన్లైన్ మరియు కూడా వారిని ఆహ్వానించడానికి మీరు బయటకు వెళ్ళడానికి, మరియు మీరు పొందిన సరైన టూల్స్, మరియు ఒక మంచి అవగాహన కలిగి. భీమా కలిగి దృష్టిని ఆకర్షించడానికి ఒక అమ్మాయి, మీరు చేస్తున్న ఏమి-మీరు ఒక మెట్టు దగ్గరగా, ఈ లక్ష్యాన్ని