ఎలా పరిచయం పొందడానికి తో అమ్మాయి — పదబంధాలు, చిట్కాలు, రహస్య టెక్నిక్

పరిచయాన్ని ఒక భాగం ఎలా తో పరిచయం పొందడానికి ఒక అమ్మాయి మరియు విచ్ఛిన్నం లేదు. అవును, అది కేవలం కొద్దిగా సమయం పడుతుంది, కృషి, పట్టుదల ప్రతి గోల్ ఉంటుంది గ్రహించారు. ముందు. చేస్తుంది. నీతో నాకు. అయితే, ఈ, ఇష్టం, మరియు అది ఉంది. మీ ప్రధాన పని, కానీ అది ఉండాలి తెలుసు. విషయంలో అమ్మాయిలు అది అనుభూతి ఉండాలి సానుకూల, వేడి మరియు ఆనందం యొక్క కమ్యూనియన్. కానీ ఈ మీ అబ్సెసివ్ కోరిక మరియు ప్రయత్నం లేదు. అమ్మాయి ఉండాలి. మీరు అభిప్రాయం, అందువలన, ప్రయత్నించండి నైపుణ్యం దృష్టిని ఆకర్షించింది. అవసరం లేదు ప్రవర్తనలు అని విపరీత, కేవలం హిట్ అతనికి కళ్ళు మీరు ఇది చూడండి మీరు. ఉదాహరణకు: ప్రవేశించే కేఫ్, మీరు సురక్షితంగా మరియు గౌరవనీయ హలో చెప్పటానికి ఒక నిర్వాహకుడు. డౌన్ కూర్చుని, మరియు మేము ఎల్లప్పుడూ వారు బాగా…