కలిసే తల్లిదండ్రులు అరబిక్ ఉపశీర్షిక — ఉపశీర్షికలు ప్లస్

గ్రెగ్ సిద్ధంగా ఉంది గా, గ్రెగ్ పైగా దూసుకెళ్లాడు వెనుకబడిన ఒక మంచి ముద్ర చేయడానికి, తన పర్యటన బైన్స్ హోమ్ లోకి మారుతుంది ఒక సంతోషమైన సిరీస్ వైపరీత్యాలు, మరియు ప్రతిదీ తప్పు వెళ్ళవచ్చు లేదు