కోసం విద్యా కోర్సులు పెద్దలు అరబ్ ప్రపంచంలో ఇన్స్టిట్యూట్

అల్, మంత్రి అంతర్జాతీయ సహకారం యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ అయితే, ఒక సందర్శన రాబోయే శిక్షణ విద్యా కోర్సులు సెమిస్టర్ నుంచి జరుగుతుంది. ఉనుం మార్చి, ఒక మూడు. నమోదు ఇంటెన్సివ్ కోర్సు యొక్క రెండు-రెండు-రెండు-ఆరు ప్రస్తుతం ఓపెన్, ఒక ఎనిమిది. అరబ్ ప్రపంచంలో ఇన్స్టిట్యూట్ అందిస్తుంది కోర్సులు శాస్త్రీయ అరబిక్ మరియు అరబిక్: అల్జీరియన్, ఈజిప్టు, మొరాకో, సిరియన్-లెబనీస్ అరబిక్ సాహిత్య వ్యాపించి ఉంటాయి మీద మూడు వేర్వేరు స్థాయిలు నుండి మొదలుకొని కాంతి బన్ను యొక్క మరియు అందిస్తారు: అన్ని కోర్సులు సమలేఖనమైంది ఉంటాయి. క్రింది విధంగా క్లిక్ చేయడం ద్వారా ప్రతి కోర్సు, మీరు తప్పక, మీరు ముందు నమోదు, మీ స్థాయి తనిఖీ తీసుకొని ప్లేస్ పరీక్ష సాహిత్య అరబిక్ అధికారిక భాష అన్ని సాధారణ అరబ్ దేశాలు: ఇది కంటే ఎక్కువ ద్వారా ఉపయోగిస్తారు నాలుగు వందల మిలియన్ ప్రజలు. ఇది భాష యొక్క…