ఖాతా ధృవీకరణ తో మొబైల్ ఎలా ఆన్లైన్ చాట్

ఒక ప్రపంచ వ్యాప్త చాట్ సైట్ మరియు అక్కడ అనేక ఆన్లైన్ స్టాంపుల మీద సైట్. అయితే, సైట్ కోసం అడుగుతూ బైపాస్ ఖాతా ధృవీకరణ ఉంటే, మీరు కూడా ఒక సభ్యత్వం సైట్ నుండి. మీరు మాత్రమే నిర్ధారించండి మీ ఖాతా తో మొబైల్. తర్వాత మీరు అందుకున్న ఒక నిర్దిష్ట మొత్తాన్ని కనెక్షన్ (నేను పది లేదా). ఇది ఒక పూర్తిగా ఉచిత సేవ తో. అనేక మంది నిరసన ఈ ఆలోచన కానీ. ఎందుకంటే నిజానికి తొలగించడం, నుండి సిస్టమ్ అన్ని వద్ద కాబట్టి వారు ఎలా. ఎందుకు కోరుకుంటున్నారు ఒక ధృవీకరణ కోడ్. నిజంగా. ప్రజలు పొందడానికి నిషేధం నుండి సైట్ ఎందుకంటే వారి వ్యతిరేకంగా హింస నియమాలు, తో కొన్ని టూల్స్, మరియు వారు వెళ్ళి వారి ప్రవర్తన సైట్. ఖాతా ధృవీకరణ ఉంది వంచి ఈ ప్రజలు అన్ని వద్ద, చాట్ సైట్…